Side 2

IMG_2085Efter studieturer samt periodiske bosættelser i Frankrig – USA – Sverige og Norge med stationære udstillinger besluttede Allan Frank sig for et personligt stilskifte atter engang.

Han benyttede sit tilhørsforhold til H. Horst gruppen som et springbrædt til at opsøge kunstinteresserede i deres eget miljø og natur!

Der findes ikke en by i Skandinavien over 10.000 indbyggere
- som han i løbet af sine 40 års aktiviteter – ikke har besøgt mindst 1 gang!

Som marinemaler opsøgte han de kystnære områder i hele Skandinavien – og især Bergen, Vestlandet Norge, har som venskabsby til hans egen fødeby Aarhus, bidraget med talrige motiver, gennem årene.!

De seneste år har hans motiver mest udspring i symbolik og historie.